INTERNACIONALNI NAUČNI SIMPOZIJUM „ Novine sa ESC/AHA kongresa 2022?“ SVJETSKI DANI SRCA 29.09.2022. 

Informacije o webinaru (registracija, pristupni link, upute za windws i android) su ovdje www.ukhnk.org/webinar

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM „ News from ESC/AHA Congress 2022“ WORLD HEARTH DAY 29.09.2022.

Information about webinar (registration, access link, instructions for windows pc and android device) are here www.ukhnk.org/webinar-eng

 

  

INTERNACIONALNI NAUČNI SIMPOZIJUM „Šta smo naučili o KVB tokom Covid-19 pandemije?“ SVJETSKI DANI ZDRAVLJA 7.4.2022. 

Informacije o webinaru (registracija, pristupni link, upute za windws i android) su ovdje www.ukhnk.org/webinar

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM „What did we learn about CVD during the Corona-19 pandemic? “ WORLD HEALTH DAY 7.4.2022.

Information about webinar (registration, access link, instructions for windows pc and android device) are here www.ukhnk.org/webinar-eng

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ PROJEKTA:

„DANI SRCA 2021“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostar, 5.10.2021.godine

 

Aktivnost 1.

Pres konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti u sklopu Festivala sporta i zdravlja 2021. Predstavljeni partneri i pokrovitelj projekta. Pres konferencija održana u prostorijama Sportskog centra Kantarevac u Mostaru, 27.9.2021.g. sa početkom u 12 sati. U ime Sportskog saveza Grada Mostara prisutnim predstavnicima medija se obratio Dženan Šuta viši sportski menadžer u Sportskom savezu Grada Mostara koji je predstavio program Festivala 2021. Prisutnim se također obratio jedan od partnera, član predsjedništva Udruženja kardiologa BiH i sekretar Udruženja kardiologa HNK, dr. Emir Fazlibegović.

 

Obilježavanje Dana srca proteklo je  način da su građani mogli otići na besplatne preglede u Dom zdravlja Mosta na Bulevaru i Domu zdravlja Stari grad na Carini gdje su se mogli besplatno pregledati i bolje upoznati sa faktorima rizika u obolijevanju od kardiovaskularnih bolesti.

Ovogodišnji Dani srca su se održali pod sloganom „ KORISTITE SRCE ZA POVEZIVANJE -  KORISTI SVOJE SRCE DA SE POVEŽETE SA SVOJIMA – UPOTREBITE SRCE ZA POVEZIVANJE SVIH SRCA – KORISTITE SRCE ZA POVEZIVANJE LJUDI SA OŠTEĆENIM SRCEM – KORISTITE SRCE DA DOBRO JEDETE I PIJETE ZDRAVO – KORISTITE SRCE DA BUDETE ŠTO AKTIVNIJI – KORISTITE SRCE DA KAŽETE NE PUŠENJU“

Aktivnosti Dana srca su trajale u periodu od  27. 9.2021 – 3.10.2021.G.

 

https://www.hercegovina.info/zanimljivo/zdravlje/dani-srca-u-mostaru-promijenite-stil-zivota-i-pridruzite-se-ovim-dogadjajima/197771/

https://mostarski.ba/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca-2/

https://www.fena.ba/gallery/18257/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca

https://www.bljesak.info/lifestyle/zdravlje/manifestacija-u-mostaru-znate-li-kako-sacuvati-svoje-srce/360223

https://startbih.ba/clanak/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca/165440

https://mostarski.info/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca/

http://www.kmsthnzk.com/index.php/38-aktualno/132-internacionalni-webinar-naucni-simpozijum

 

 

 

 

Aktivnost 2.

NAZIV MANIFESTACIJE: Ulična utrka – Cros za djecu i mlade s posebnim potrebama

MJESTO: Plato ispred Gimnazije na Španskom trgu – Lenjinovo šetalište

DATUM: 1.10.2021.G.; SATNICA: 10:00 – 11:00

Učešće uzela djeca i mladi iz sljedećih ustanova i udruženja koja djeluju na području Grada Mostara: Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Los Rosales" Mostar, OŠ za djecu s posebnim potrebama „Mostar“, Turističko ugostiteljska škola, Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama SVETA OBITELJ – radionice „Nazaret“ i „Emanuel“

 

 

Cros utrka za djecu s posebnim potrebama Grada Mostara zbog problema u organizaciji prevoza za djecu s posebnim potrebama održana je dan ranije nego Ulična utrka Cros za učenike Medalje je uručio sekretar Udruženja kardiologa HNK/Ž dr. Emir Fazlibegović! Kako su proveli Dan srca, možete pogledati na društvenim mrežama navedenih učesnika.

 

 

 

 

 

Aktivnost 3.

 

NAZIV MANIFESTACIJE: Ulična utrka – Cros

MJESTO: Španski trg – Bulevar

DATUM: 2.10.2021.G.

SATNICA: 09:30 – 11:30

 

Ulična utrka – Cros za osnovne i srednje škole Grada Mostara. Učešće su uzeli predstavnici 18. osnovnih i 15. srednjih škola sa područja Grada Mostara sa oko 800 prijavljenih takmičara. Upriličeno ukupno 10 utrka, i to:

 

Ø  3 i 4 razredi osnovnih škola, učenici;

Ø  3 i 4 razredi osnovnih škola, učenice;

Ø  5 i 6 razredi osnovnih škola, učenici;

Ø  5 i 6 razredi osnovnih škola, učenice;

Ø  7, 8  i 9 razredi osnovnih škola, učenici;

Ø  7, 8  i 9 razredi osnovnih škola, učenice;

Ø  1 i 2 razredi srednjih škola, učenici;

Ø  1 i 2 razredi srednjih škola, učenice;

Ø  3 i 4 razredi srednjih škola, učenici;

Ø  3 i 4 razredi srednjih škola, učenice;

 

 

Također, tokom trajanja priprema za utrku, učenici su mogli prisustvovati prezentaciji koju su upriličili volonteri Crvenog križa/krsta Grada Mostara a radi se o vježbi pružanja prve pomoći i oživljavanja povrijeđenog.

Pokazna vježba pružanja prve pomoći

https://www.bljesak.info/lifestyle/zdravlje/cross-utrkom-obiljezeni-dani-srca-u-mostaru/360760

https://hercegovina.in/video-foto-odrzan-12-cross-ucenike-osnovnih-i-srednjih-skola-grada-mostara/?fbclid=IwAR1NHi30IlNI0tM2vxHsP2mhn_qHcwLx0r7OBhRpb6NOpS3_Edmb9ObadSU

Aktivnost 4.

NAZIV MANIFESTACIJE: Šetnjom do zdravlja sa Španskog trga preko Malog i Velikog kuka  do platoa  Fortice

DATUM: 3.10.2021.G.

SATNICA: 9:00 – 14:00

AKTIVNOST: Besplatno mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska, određivanje faktora rizika kod srčanih i kardiovaskularnih oboljenja, pješačenje.

Manifestaciji se odazvao veliki broj građana, koji su zajedno sa učenicima mostarskih škola u pratnji nastavnika, krenuli u šetnju i dali doprinos Danima srca i tjelesnoj aktivnosti kao najboljoj mjeri prevencije u sprečavanju kardiovaskularnih ali i drugih oboljenja.

Crveni krst Mostar je dijelio čaj učesnicima marša na Španskom trgu i na Malom kuku, prvom odmorištu šetnje, a Terenska jedinica Crvenog krsta Mostar je demonstrirala vježbu oživljavanja i kardiopulmonalne reanimacije unesrećog na fantomu-lutki. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realiziran u organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara u saradnji sa Udruženjem kardiloga HNK i podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i JP BH Pošta.

Viši sportski menadžer:

Dženan Šuta

 

 

 


Izvještaj o Danima srca u Mostaru 2021.(27.09.-03.10.2021.)

U toku pripreme upućeni su dopisi svim učesnicima akcije (Emir Fazlibegović) te preveden letak i plakat WHF koje je uradio Prof. Dr Adi Fejzić, a štampanje letaka i plakata je uradila IC štamparija Mostar (štampano je 1000 letaka i 100 plakata), naš tradicionalni pokrovitelj Dana srca u Mostaru. Troškove štampanja su snosili IC štamparija, Zavod za prostorno uređenje grada Mostara te Bayer d.o.o. Sarajevo. Leci i plakati su distribuirani u naše zdravstvene ustanove, škole, klubove te dijeljeni građanima Mostara tokom akcije.

Akcija je počela već u petak  24.09.2021. kada je  održana hutba o zaštiti srca i krvnih sudova sa islamskog aspekta u svim đamijama mostarskog međlisa pa je poruku dobilo cca 1500 građana Mostara.

Naši sveštenici u katoličkim (Don Luka Pavlović i fra Iko Skoko) i pravoslavnim crkvama (paroh Radoslav Krulj i Danilo Pavlović) na području Mostara su na nedeljnim i drugim misama govorili o zaštiti srca sa katoličkog/pravoslavnog vjeronauka tako da je cca 1500 građana dobilo informaciju o Danima srca u Mostaru i na ovaj način.

Ponedeljak, 27.09.2021.

Zvanični početak akcije je počeo sa konferencijom za štampu na Kantarevcu u 12h kojoj se odazvalo oko više predstavnika medija. Zbog aktuelne pandemije corona virusom medijima se obratio samo Dr Emir Fazlibegović-kardiolog u ime Organizacionog odbora akcije i Dženan Šuta u ime Sportskog saveza Grada Mostara  i ukratko iznijeli program ovogodišnjih Dana srca sa osvrtom na mjerenja faktora rizika u našim DZ (TT,TV,ŠUK-a,BMI,masnoća), zdravim stilovima življenja te istakao webinar Internacionalni Naučni simpozijum „Post-Covid stanja i kardiovaskularne bolesti“ 29.09.2021. od 18-21h, sportske aktivnosti tokom sedmice te šetnja marš u nedelju 03.10.2021. na Forticu na putu ka Podveležju. Novinarima je podijeljeno u pisanoj formi  saopštenje te kontakt telefoni i linkovi naših aktivista za eventualne poruke i razgovore o kardiovaskularnim bolestima preko telefona ili skipa.

Utorak, 28.09.2021.

Budući se već 21 godinu zaredom u našem gradu obilježava Svjetski dan srca 29.09.2021. Organizacioni odbor je zadužio pojedine članove UK HNK da budu dostupni pojedinim medijima za direktno javljanje u radio i TV emisijama kako bi mesdijski propratili akciju. O prilozima vidjeti u linkovima koje smo priključili ovom izvještaju.

Srijeda, 29.09.2021.

Internacionalni naučni simpozijum „Post-Covid stanja i kardiovaskularne bolesti“ održan u Mostaru 29.09.2021. povodom Svjetskog dana srca

Simpozijum je preko on line platforme okupio istaknute svjetske naučnike, kardiologe, akademike, profesore iz Svjetske srčane federacije (WHF), Evropskog udruženja kardiologa (ESC), Američkog udruženja kardiologa (AHA) te profesore iz Bosne i Hercegovine i Mostara sa oba državna univerziteta i bolnice.

Organizator simpozijuma je Udruženje kardiologa HNK sa Radnim grupama Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, a pokrovitelji simpozijuma su Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u BiH (IANUBiH), Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite HNK, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK te Ljekarska/Liječnička komora HNK i Komora medicinskih sestara i tehničara HNK. U ime pokrovitelja skupu se obratila Dr Monika Mikulić.

Na početku simpozijuma se obratio predsjednik Svjetske srčana federacije (WHF) Prof. Fausto Pinto koji je uputio učesnicima poruku povodom Svjetskog dana srca 29. septembra uz prikaz prigodnog filma sa porukom da se ljudi povezuju svojim srcima koristeći savremene tehnologije u prevenciji i liječenju KVB.

Simpozijum je bio u znaku  sjećanja na nedavno preminulog Prof.Dr Mustafu Hadžiomerovića.      Prof. Dr Enver Raljević, osnivač i dugogodišnji predsjednik UKBiH se zahvalio organizatorima koji već godinama najbolje prezentiraju Svjetski dan srca u BiH sa nizom stručnih i društvenih manifestacija, a potom se lijepim riječima i sječanjima osvrnuo na našeg predsjednika Udruženja Prof. Dr Mustafu Hadžiomerovića koji nas je napustio prije 2 mjeseca, a koji je zaslužan za brojne dugogodišnje aktivnosti Udruženja u BiH i svijetu.

Nastavak simpozijuma je bio posvečen temi simpozijuma koja je obrađena sa gotovo svih naučnih aspekata. Prvi je govorio Ak. Prof. Dr Asim Kurjak, predsjednik IANUBiH koji je skup pozdravio i u ime akademije te istakao u svom izlaganju Covid 19 infekciju u trudnica, novorođenčadi te odgovor svjetske znanosti na pandemiju sa proizvodnjom vakcije protic covid-19. Potom je akademik Vladimir Kanjuh iz Beograda izložio etiopatogenezu i patomorfološke promjene koje Covid-19 izaziva kod ljudi sa prikazom patoloških uzoraka organa i tkiva nakon autopsija umrlih od covid-19 u svijetu te njihovih istraživanja u Kini, Rusiji, Evropi i SAD. Prof. Arshed Quyyumi , Professor of Medicine, Division of Cardiology Director, Emory Clinical Cardiovascular Research Institute   (ECCRI),Bruce Logue Chair in Cardiovascular Research, Emory University School of Medicine,Atlanta, sa Emory univerziteta iz Atlante-USA je istakao razlike u obolijevanju od Covida-19 u SAD po regionima, socijalnom statusu oboljelih, rasi, polu te istakao tu socijalnu vulnerabilnost oboljelih. Tako je istakao da bijelci amerikanci više obolijevaju i umiru od covid-19 infekcije nego azijski amerikanci i afrički ili hispano amerikanci. Prof. Dr Maziar Zafari, Emory University Chief of Cardiology Atlanta-USA je govorio o porastu naprasne smrti kod mlađih od 45 godina oboljelih od Covid-19 te načina njihove reanimacije u uslovima pandemije sa higijensko-epidemioloških aspekata. Prof. Dorairaj Prabhakaran iz Delhija-Indija, koji je Director Center for Chronic Condition and Injuries and Vice President (Research and Policy),  Public Health Foundation of India, Gurgaon, India,Professor, Department of Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK Adjunct Professor, Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta , GA, USA je u ime WHF prikazao telemedicinsko praćenje oboljelih od covid-19 i iznio iskustva u sistemu kontrole u Indiji. Naš sugrađanin Prof.Dr Emir Veledar iz Miami-USA je govorio o kretanju moždanog udara pacijenata od Covid-19 u SAD te istakao pogubne posljedice covida na moždani udar. Domačin skupa i voditelj simpozijuma Prof.Dr Emir Fazlibegović je predstavio novine sa ESC kongresa 2021 u svjetlu Covid-19 infekcije te predstavio tri nova Vodiča ESC 2021 koji su promovisani na kongresu, Vodič za srčanu slabost, Vodič za srčani pacing i Vodič za prevenciju KVB uz up-date Vodič za plućni embolizam 2019. Istakao je savremenu kardiološku terapiju koja poboljšava preživljavanje i smanjuje smrtnost od KVB, a među njima i vakcinaciju od gripa koja poboljšava preživljavanje i ishod nakon infarkta miokarda te primanje jednogodišnje injekcije kao vakcine za obaranje LDL-holesterola u prevenciji KVB. Prof. Dr Ivica Brizić je predstavio Vodić za valvularne mane ESC 2021 gdje je istakao preporuke za savremeno hirurško liječenje i interventnu kardiologiju u zamjeni valvula. Akademik IANUBIH Prof. Dr Osman Sinanović, neuropsihijatar iz Tuzle je istakao neurološke i psihološko-psihijatrijske posljedice Covid-19 infekcije kod nas i u svijetu i kako ih liječiti. Prof. Dr Zrinko Prskalo,SKB iz Mostara je ukazao na značaj antikoagulantne terapije savremenim NOAK -Xarelto u venskom trombembolizmu koji je čest kod Covid pacijenata, a Dr sci. Diana Zelenika sa Kardiologije SKB Mostar je istakla značaj alfa lipoične kiseline u liječenju post-covid stanja pacijenata dok je Prim.Dr Adis Muslibegović sa KB „Dr Safet Mujić“ Mostar prikazao način liječenja pacijenata sa plućnom embolijom niskog rizika, njihovu trijažu, rani otpust  i liječenje u kućnim uslovima. Prof. Dr Samra Međedović sa Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar je govorila o novinama u vakcinaciji od Covid-19, a Prof. Dr Sanja Bajgorić, kineziolog sa Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar  o fizičkoj aktivnosti post-covid pacijenata i njihovoj rehabilitaciji.

Predavanje Prof.Dr Mirjane Vasilj sa SKB Mostar je odloženo zbog njene bolesti, a pripremila je izlaganje o farmakoterapiji  Covid-19  koje će biti stavljeno na web stranicu našeg udruženja http://ukbih.ukhnk.org  pa će ga zainteresovani moći pogledati naknadno.

Ukupno možemo reči da je simpozijum bio visokog ranga sa 17 aktivnih učesnika i preko 118 linkovanja doktora, medicinskih sestara i drugih zainteresovanih; sve prezentacije i snimak simpozijuma će biti postavljene na našu web stranicu Udruženja tako da se mogu koristiti kao doktori, studenti i ostali zainteresovani za ovaj problem koji je u žiži interesa naše i svjetske javnosti.

Ocjena mnogih učesnika je da je simpozijum bio odlično organizovan, da je obuhvatio problem post-covid pacijenata sa svih aspekata te dao savremene preporuke za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju nakon covid infekcije.

Četvrtak, 30.09.2021.

Pored mjerenja scora rizika za KVB pacijenata u DZ Mostar na Bulevaru i DZ Stari grad-ambulanta Carina na medijima se objavljivalo o aktivnostima i značaju Dana srca.

Petak,01.10.2020.

Od 10-11h je organizovana  revijalna trka mladih sa posebnim potrebama kojom prilikom su svi učesnici dobili zlatne medalje za učešće. Učešće uzela djeca i mladi iz sljedećih ustanova i udruženja koja djeluju na području Grada Mostara: Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Los Rosales" Mostar, OŠ za djecu s posebnim potrebama „Mostar“, Turističko ugostiteljska škola, Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama SVETA OBITELJ – radionice „Nazaret“ i „Emanuel“

Radost djece je bila dirljiva nakon dobijenih medalja.

Subota, 02.10.2021.

Ulična utrka od 10-12h- Cros za osnovne i srednje škole Grada Mostara. Učešće su uzeli predstavnici 18. osnovnih i 15. srednjih škola sa područja Grada Mostara sa oko 800 prijavljenih takmičara. Najboljim za osvojena prva,druga i treća mjesta su dodjeljene medalje.

Sanitetsko obezbjeđenje crosa su obezbjedili DZ Mostar sa šoferom Viktor Aničić i KB „Dr Safet Mujić“ Mostar Zlatko Krdžalić sa Dr Emirom Fazlibegovićem i Dr Adisom Muslibegovićem.

 

Nedelja, 03.10.2021.

Na Španskom trgu već od 9h je počela akcija mjerenja scora rizika građana sa određivanjem TT,TV,BMI, ŠUK-a, tlaka,pulsa,snimanje EKG te podjela letaka akcije u kojima su date preporuke ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Zbog corona pandemije učesnici marša su odmah po završetku mjerenja upućeni u  šetnju-marš prema Fortici upozoravajući ih na distancu. 4 patrole Policijske stanice Mostar su obezbjeđivali marš na ključnim raskrsnicama u gradu i magistrali na putu prema Podveležju na kojoj aktivnosti im odajemo priznanje budući se kolona izdužila zbog fizičke distance učesnika.

U akciji su uzeli učešće  biciklisti, učenici osnovnih i srednjih škola te sportskih društava Mostara uz podršku cca  50 građana Mostara, delegaciju 5 članova Planinarskog društva iz Gornjeg Vakufa kao gosti marša, 3 studenta Studija zdravstva koji su se aktivno uključili u mjerenja (Anisa Dedić i Šejla Alić) te Dr Emir Fazlibegović, Dr Adis Muslibegović, Amna Fejzić (snimanje EKG) što je ukupno cca 1000 učesnika marša svih starosnih dobi .Sanitetsko obezbjeđenje marša su obavili šoferi sanitetskih vozila iz DZ Stari Grad Ajdin Šuta i Edad Šuta i Kliničke bolnice Mostar, Šafro Ramiz. Tokom maša na Malom kuku i na Fortici su vršena kontrolna mjerenja tlaka i pulsa te davani savjeti građanima o načinu opterećenja. Na Fortici je na prigodnim jarbolima u organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara postavljene dvije zastave Udruženja kardiologa te organizirano osvježenje sa vodom.

Izvještaj sa slikovnim prilozima će se poslati Svjetskoj srčanoj federaciji te staviti na našu web stranicu UK HNK.

Organizacioni odbor čestita svim učesnicima na sveukupnoj aktivnosti  u Danima srca u Mostaru povodom Svjetskog dana srca 2021.

Mediji su tokom čitave sedmice bili uključeni u aktivnosti tokom akcije pa njihovi izvještaji se  mogu vidjeti na linkovima:

 

https://www.hercegovina.info/zanimljivo/zdravlje/dani-srca-u-mostaru-promijenite-stil-zivota-i-pridruzite-se-ovim-dogadjajima/197771/

https://mostarski.ba/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca-2/

https://www.fena.ba/gallery/18257/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca

https://www.bljesak.info/lifestyle/zdravlje/manifestacija-u-mostaru-znate-li-kako-sacuvati-svoje-srce/360223

https://startbih.ba/clanak/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca/165440

https://mostarski.info/mostar-nizom-aktivnosti-obiljezava-svjetski-dan-srca/

http://www.kmsthnzk.com/index.php/38-aktualno/132-internacionalni-webinar-naucni-simpozijum

https://www.bljesak.info/lifestyle/zdravlje/cross-utrkom-obiljezeni-dani-srca-u-mostaru/360760

https://hercegovina.in/video-foto-odrzan-12-cross-ucenike-osnovnih-i-srednjih-skola-grada-mostara/?fbclid=IwAR1NHi30IlNI0tM2vxHsP2mhn_qHcwLx0r7OBhRpb6NOpS3_Edmb9ObadSU

 

 

Za učešće na simpozijumu potrebno je poslati email na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., te navesti sljedeće podatke: ime, prezime, email, zanimanje, institucija, ppt i adresa (za slanje certifikata)

Učesnici koji se prijave će putem pošte dobiti certifikat o učešću na simpozijumu.

 

INTERNACIONALNI NAUČNI SIMPOZIJUM (WEBINAR)

„Post-Covid stanja i kardiovaskularne bolesti – POST-COVID-19 CONDITIONS AND CVD“

SVJETSKI DAN SRCA 2021. U MOSTARU

Mjesto održavanja

Datum održavanja

Sponzor

Virtuelni WEBINAR - On-line platforma

srijeda, 29.09.2021. 18:00h – 21:00h

BAYER d.o.o., Predstavništvo Sarajevo

Prijava za učešće na simpozijumu na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (rok za prijavu 28.09.2021.)

U prijavi navesti sljedeće podatke: ime, prezime, email,  zanimanje, institucija, adresa (za slanje certifikata)

 

Organizator

Pokrovitelj

·         Udruženje kardiologa HNK/Ž

·         Radna grupa za Aterosklerozu UKBiH,   

·         Radna grupa za Bazična istraživanja u kardiologiji UKBiH,

·         Radna grupa za Naprasnu smrt UKBiH

·         Radna grupa za Rehabilitaciju KVB UKBiH

·         Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH)

·         Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI)

·         Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu zaštitu HNK/Ž

·         Zavod zdravstvenog osiguranja HNK/Ž

·         Liječnička/Ljekarska komora HNK/Ž

·         Komora medicinskih sestara i tehničara HNK/Ž

 

Radno predsjedništvo

Voditelj

Ivan Knezović

Samra Međedović

Mirjana Vasilj

Emir Fazlibegović, sekretar UK HNK/Ž

       

 

 

18,00 - 18,05

Otvaranje simpozijuma (pozdravna riječ predstavnika pokrovitelja)

„In memoriam  Mustafa Hadžiomerović“

Enver Raljević, počasni predsjednik UKBIH, Sarajevo,B&H

18,05 - 18,25

Etio-patogeneza i pato-morfološke lezije kod COVID-19

Etiopathogenesis and patomorphology lesion in Covid-19

Vladimir Kanjuh (akademik SANU), Snežana Kanjuh, Beograd, Srbija

18,25 - 18,45

COVID and Social vulnerability (Covid i socijalna osjetljivost)

Arshed Quyyumi, Emory University, Atlanta, USA

18,45 - 19,05

Cardiac Arrest During the COVID-19 Pandemic

Srčani zastoj tokom Covid-19 pandemije

Maziar Zafari, Emory University, Atlanta, USA  

19,05 - 19,25

Telemedicine for CV management in the post COVID era

Telemedicina u manadžmentu KVB u post COVID periodu

Dorairaj Prabhakaran, World Heart Federation, Delhi, India

19,25 - 19,45

Moždani udar i Covid-19

Stroke and COVID-19

Emir Veledar, Emory University, Atlanta, USA

19,45 – 19,55

Novosti ESC 2021 u svjetlu Covid-19 i aktuelne ESC smjernice za PE

News ESC 2021 in light of Covid-19 and current ESC guidelines for PE

Emir Fazlibegović, European Society of Cardiology, Mostar, B&H                   

19,55 - 20,05

Vodič za valvularne bolesti srca ESC 2021

ESC 2021 Guidelines for valvular heart disease

Ivica Brizić, University of Mostar, B&H

20,05 - 20,15

Covid-19: neurološke i psihološko-psihijatrijske posljedice

COVID-19:neurological and psycho-psychiatric consecvencis

Osman Sinanović, University of Tuzla, B&H

20,15 - 20,25

Klinički dokazi primjene lijeka Xarelto u tretmanu pacijenata sa VTE

Clinical evidence of the use of Xarelto in the treatment of patients with VTE

Zrinko Prskalo, University of Mostar, B&H

20,25 - 20,35

Covid-19 i alfa lipoinska kiselina

Covid-19 and alfa lipoic acid

Diana Zelenika, Clinical Hospital Mostar, B&H

20,35 - 20,45

Plućna embolija niskog rizika:trijaža za rani otpust i lječenje u kućnim uslovima

Low-risk pulmonary embolism: triage for early discharge and treatment at

Adis Muslibegović, Hospital Safet Mujic, Mostar, B&H

20,45 - 20,55

Covid-19 vakcine - najnovije

Covid-19 vaccines - updated

Samra Međedović, University Džemal Bijedić, Mostar, B&H

20,55 - 21,05

Post-COVID 19 i fizicka aktivnost

Post-Covid-19 and fisical activity 

Sanja Bajgorić, University Džemal Bijedić,  Mostar, B&H

21,05 - 21,15

Entuzijazam za farmakoterapiju Covid-19

Enthusiasm for Covid-19 pharmacotherapy

Mirjana Vasilj, University of Mostar, B&H